دکتر مهرداد پناهیده

مدیر عامل شرکت 09131631208

مهندس سهیل پناهیده

مدیر دفتر نمایندگی کانادا

مهندس امیر آرین

مدیر نمایشگاه مرکزی

مهندس عباس دهقانی

مدیر فروش

مهندس عباس اکبرزاده

مدیر تولید

مهندس محمد مکارم

مدیر طراحی توسعه وب و برندینگ