آدرس: آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، بلوار تولید، جنب مخابرات پلاک ۳۳۹

ایمیل: info@AmiranCarpet.iR

تلفن:

۰۳۱۵۴۷۵۹۴۹۴
۰۳۱۵۴۷۵۹۴۹۵
۰۳۱۵۴۷۵۱۳۴۵
۰۳۱۵۴۷۵۱۱۶۳

تلفکس: ۰۳۱۵۴۷۵۹۴۹۳

شماره موبایل: ۰۹۱۳۱۶۳۱۲۰۸